Splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče po oziroma uporablja spletno stran, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopna na spletnem naslovu https://knjiga.macjahisa.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Lastnik in upravljalec spletne strani je Zavod Mačja hiša s.p. (v nadaljevanju: lastnik). Podatki lastnika:

ZAVOD MAČJA HIŠA, zavod za oskrbo mačk in osveščanje
Groharjeva ulica 8, 3000 Celje

Matična številka: 3636569000
Davčna številka: SI65283503

Registrski organ: Okrožno sodišče Celje
Datum vpisa: 23. 10. 2009

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletne strani, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletne strani.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko lastnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do vsebin.

Z uporabo spletne strani med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

Naročilo knjige

Knjigo lahko naročite preko spletne trgovine Super Čombe. S klikom na gumb ‘nakup knjige’ ali ‘naroči knjigo’ boste preusmerjeni v spletno trgovino Super Čombe. Naročila se izvajajo pod pogoji spletne trgovine.

Proračunski uporabniki pošljete naročilnico za knjigo Zavodu Mačja hiša, Groharjeva 8, 3000 Celje na elektronski naslov knjiga@macjahisa.si. Naročila se izvajajo v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1).

Izključitev odgovornosti

Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu pa lastnik ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako lastnik ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne strani. V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, lastnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je lastnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno stran vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost. Lastnik uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Varstvo osebnih podatkov

Za namene ozaveščanja in komuniciranja na spletni strani, lastnik obdeluje osebne podatke uporabnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki uporabljajo spletno stran.

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Zakona o elektronskih komunikacijah.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

Shranjevanje in obdelava osebnih podatkov

Lastnik vaše osebne podatke, oddane preko spletne strani, shranjuje in obdeluje v naslednjih primerih:

Kontaktni obrazec

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na knjiga@macjahisa.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Lastnik za namen komunikacije vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
1. Ime in priimek
2. Elektronski naslov
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov. Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
5. Sporočilo oz. povpraševanje, ki ga uporabnik vpiše v kontaktni obrazec.

Kategorije uporabnikov:
Zaposleni, pogodbeni sodelavci, vzdrževalci spletne strani. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Nazadnje posodobljeno: 20. 9. 2023